Tietosuojaseloste työntekijät – VIP Bartenders

TYÖNTEKIJÖIDEN HENKILÖTIETO­REKISTERI TIETOSUOJA­SELOSTE

Rekisterin ylläpitäjällä on henkilötietolain (10 ja 24 §) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen vaatimuksen tietosuojaselosteesta.

1. Rekisterinpitäjä

Flair Masters Oy, y-tunnus 2296255-0 Finnoonniitynkuja 4
02270 Espoo
+358 400 393 504 info@vipbartenders.fi

Tietosuojavastaava/rekisterin vastaava yhteyshenkilö:

Erkka Hyvärinen / Flair Masters Oy Finnoonniitynkuja 4
02270 Espoo
+358 50 531 7775 erkka@vipbartenders.fi

2. Rekisteröidyt

Flair Masters Oy:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät sekä työnhakijat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin pitämisen peruste:

– Henkilötietoja käsitellään työhakemuksen lähettämisen tai työsuhteen perusteella. – Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lomakkeelle kysytty lupa tietojen keräämiseen).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: – Flair Masters Oy:n ja sen tytäryhtiöiden rekrytointi- ja yleiset työsuhdeasiat

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero

Rekrytointitiedot

– rekrytointilomakkeella annetut henkilötiedot ja henkilön työhistoriaan liittyvät tiedot sekä muut rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot lomakepohjan mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan www-lomakkeella lähetetyt viestit, työnhakijan lähettämät sähköposti-, sosiaalisen median viestit sekä itse työsopimukset, joissa työnhakija/tekijä luovuttaa tietoja yritykselle.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen erkka@vipbartenders.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto

Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityinen tietolähde, henkilötietorekisteri jota ylläpidetään yksityisessä pilvipalvelussa.

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Henkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Flair Masters Oy:n tai sen tytäryhtiöiden ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

– Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin työhakemus/työsuhde on voimassa

– Mikäli työntekijä ei halua enää yhteydenottoja työtarjousten muodossa, hän voi ilmoittaa siitä meille kirjallisesti, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä tai niihin merkitään yhteydenottokielto, ellei henkilö itse uudelleen ilmoita olevansa meillä aktiivisena työnhakijana.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötieto rekisteriä käyttävät työtehtävissään Flair Masters Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden työntekijät, joiden työtehtävä sitä vaativat. Tämän lisäksi työtehtävien sitä vaatiessa kirjanpitoaineistoon pääsevät myös tilitoimisto ja tilintarkastaja(t).

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja poikkeuksellisesti siirrettäisiin EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näistä poikkeustapauksista ilmoitetaan asianomaiselle henkilölle etukäteen kirjallisesti.

12. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.